NC-matematik

Backa

Detta läromedel ska ge övning i den matematik som behövs för att kunna beräkna förflyttningar för NC-maskiner.

Första kapitlet ger en repetition av ekvationer. Sedan följer en genomgång av Pythagoras sats och därefter en genomgång av de trigonometriska formler som behövs för att kunna räkna med vinklar.

Sist kommer kapitlet om beräkningar för NC-maskiner. Det inleds med en genomgång av koordinatsystem och olika sätt att beskriva förflyttningar i ett koordinatsystem. Därefter följer några exempel för CNC-svarv och CNC-fräs.

Varje kapitel innehåller förklarande text och lösta exempel. Därefter följer en sammanfattningsruta för att underlätta lösningen av övningarna. I slutet av boken finns facit.

Detta läromedel vänder sig i första hand till alla som kommer i kontakt med NC-maskiner och ska använda (programmera) NC-maskiner. Det kan vara inom arbetsmarknadsutbildning, gymnasieskolan eller företagsintern utbildning.

  

Innehåll

Bokförlag

Tidigare utgiven av Liber AB, ISBN 91-47-05462-X, www.liber.se
Nu kan boken köps av författaren, Hans Hansson, hans.hansson@kloster.se, 070-6655102, Box 1898, 581 18 Linköping.